Na Slovanech staví broukoviště. V hmyzích domech se mohou zabydlet se i ještěrky, slepýši nebo drobní pěvci

V současné době je úbytek hmyzu ožehavým tématem a zabývá se jím i druhý plzeňský obvod. Za žádoucí se považuje obnova hmyzích společenství a zároveň zamezení dalšího hubení hmyzu. Stav mohou pomoci zlepšit tzv. broukoviště, uměle sestavený soubor kmenů, částí kmenů nebo masivních větví, které vytváří prostor pro organismy vázané na odumírající nebo odumřelé dřevo. U všech součástí broukoviště platí, že by měly být stabilně poskládané, aby nehrozil sesuv.

„V městském obvodě Plzeň 2 – Slovany se snažíme reagovat na znepokojující situaci, a to například vytvořením lepších podmínek pro život hmyzu stavbou hmyzích domečků nebo broukovišť. Hmyzí domečky lze spatřit především v areálu školek, kde se u dětí přirozenou a hravou formou podporuje informovanost o přírodě a možnost pozorování života hmyzu,“ uvedl starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.

Odbor životního prostředí MO Plzeň 2 – Slovany se chce zaměřit především na ponechání mrtvého dřeva po kácení jako náhradu za mizející stanoviště starých stromů. Ve vytipovaných lokalitách se seskládá dřevo tak, aby došlo ke kontaktu s půdou a tak nabídlo možnost úkrytu či potravy dalším organismům. I přes svůj název broukoviště neposkytuje úkryt pouze hmyzu. Zabydlet se v něm mohou i ještěrky, slepýši nebo drobní pěvci. Spolu s umístěním broukoviště bude instalována i informační tabulka.

 

„Broukoviště se hodí zejména do přírodních částí města. Na zkoušku jsme jedno nechali nainstalovat u řeky Radbuzy v lokalitě ´U Převozníka´. Toto místo se doslova nabízí pro podporu hmyzu. Další instalace máme v plánu umístit při obnově parčíku v Polní ulici,“ prozradil místostarosta obvodu Jan Fluxa.

 

Pomoci zastavit vymírání hmyzu se dá omezením používání insekticidů, podporou výsevu trávobylinných společenstev, omezením sečí, ale také umisťováním broukovišť a hmyzích domečků.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *