Muzeum Českého lesa mapuje historii Tachovska unikátní expozicí

Novou expozici historie regionu okresu Tachov připravilo pro letošní návštěvnickou sezonu Muzeum Českého lesa v Tachově. Expozice byla budována v rámci projektu příhraniční spolupráce s Bavorskem, zahrnuje období od nejstarší historie do konce 2. světové války, kdy je toto přirozené střetávání obou stran zpřetrháno Železnou oponou. Budování unikátní expozice je součástí projektu, který je z velké části dotován EU.

„Nahrazení více než třicet let staré expozice považuji za velmi významný počin. Za ta léta se zásadně změnil přístup k muzejním expozicím, jejich design, značně se posunulo také historické poznání. Koneckonců i spolupráce s bavorským partnerem, který provozuje krajanské tachovské muzeum, je prostorem pro získání informací a mnohdy i dokladů a fotografií, které v době vzniku předchozí expozice nebyly pro české muzejníky dostupné,“ říká náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče Marek Ženíšek.

Expozice v muzejních exponátech, krátkých textech a na množství obrazového materiálu připomene nejvýraznější milníky regionální historie, představí nejvýznamnější památky v regionu, seznámí s historií jednotlivých měst a sídel, povypráví příběhy řady zajímavých osobností. Na modelu návštěvníci uvidí nejstarší románský hrad v Čechách – Přimdu v době kolem r. 1600. Poznají artefakty nalezené archeology nejen na národních kulturních památkách  – pravěkých sídlištích Okrouhlé Hradiště a Šipín. Kamenné koule připomenou období husitských válek, plátová zbroj a řada dalších artefaktů pak vykreslí další ničivý válečný konflikt – válku třicetiletou. K modernímu válečnému konfliktu, který stejně jako ty předchozí region značně poznamenal, Druhé světové válce, odkazuje mimo jiné pás z amerického transportéru. Tóra, fotografie a výrobky některých průmyslových závodů. zajímavostí je model nacisty zničené tachovské synagogy a pamětní deska obětem holocaustu připomínající významný podíl Židů na vývoji regionu. Každá historická epocha je shrnuta do originální tematické historické mapy, je graficky reprezentována postavou v dobovém oblečení. Nechybí ani interaktivní prvky např. dotykové obrazovky infopointů, zakryté exponáty, které si návštěvník sám odtajní. Posunem lupy si může prohlédnout detaily historických pečetí a také vyzkoušet pravěký mlýnek obilí.

Zdroj: Plzeňský kraj

 

 

 

 

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *