Medici mají po dvaceti letech novou učebnici otorinolaryngologie (ORL). Je v české i anglické verzi

Po téměř dvaceti letech mají studenti lékařských fakult novou učebnici s jednoduchým názvem Otorinolaryngologie v  české i  anglické verzi. Kniha vznikla z  podnětu studentů na Otorinolaryngologické klinice FN Plzeň a  podílelo se na ní 18 lékařů.

„Pracovali jsme intenzivně jeden a  půl roku, pomáhali nám i  kolegové z  Kliniky otorinolaryngologie a  chirurgie hlavy a  krku Masarykovy univerzity Brno, kolegové ze Šiklova ústavu patologie a  Onkologické a  radioterapeutické kliniky FN v  Plzni. Svůj prostor zde má i  nelékařský personál ve spolupráci s  pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Chtěli jsme, aby v  publikaci nalezli vše potřebné studenti lékařských i  nelékařských profesí, lékaři i  sestry. Jsme jedinou klinikou ORL, která si zpracovala kompletní učebnici v  českém i anglické jazyce s  následnou výukou v  elektronické verzi, “ říká přednosta Otorinolaryngologické kliniky FN Plzeň MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA, který bděl nad jednotnou strukturou kapitol a  didaktickou úrovní celé publikace.

Autorský tým   věnoval učebnici bývalému přednostovi kliniky doc. MUDr. Jaroslavu Slípkovi, CSc, jehož lidský odkaz jde s  klinikou stále dál. „Právě pan docent Slípka nastolil na naší klinice ducha spolupráce, dobrých vztahů, tvořivé atmosféry, prostě všeho, co přispívá k  přátelské, dá se říci až rodinné atmosféře na ORL,“ zdůrazňuje přednosta David Slouka.

Na podobě nové učebnice se podílel i  bývalý přednosta kliniky docent MUDr. Jaroslav Slípka, CSc., který vedl kliniku od ledna 1996 a  zasloužil se o  nejefektivnější rozvoj kliniky. „Vše se mění a  vyvíjí, lékařům pomáhají nejmodernější technologie. Všechny novinky z  našeho oboru se snažíme studentům zprostředkovat, ale veškeré nové technologie nic nemění na faktu, že pro studenty je nejdůležitější kvalita sdělení.   Zda je   předáno   srozumitelně a  dokáže vzbudit zájem o  danou problematiku. A  to je velké umění,“ říká docent Jaroslav Slípka, kterému   se v  pozici přednosty kliniky podařilo   získat rozsáhlé přístrojové vybavení umožňující užívání nových diagnostických a  léčebných postupů. Dodnes na klinice pracuje a  věnuje se výuce studentů.

Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. si velmi váží aktivity, kterou do vydání učebnice vložila celá klinika a dodává: „ORL klinika je špičkové pracoviště nejen zdravotnicky, ale i  vědecky a  výukově. Studenti jsou budoucností nemocnice a jsem moc rád, že právě na této klinice vzniklo tak hodnotné dílo, které bude velkým pomocníkem studentům   i v  dalších mnoha letech.“ Učebnici   otorinolaryngologie  naposledy vydala Lékařské fakulta Univerzity Karlovy v  Hradci Králové v  roce 1999. Učilo se podle ní dosud, ale od doby jejího vzniku pokročily nové technologie, jsou nové léčebné metody a  řada dalších věcí. V  nové   učebnici jsou poznatky staré v  řádu měsíců a   mezi studenty je o ni   velký zájem. Učebnici je možné zakoupit na internetu, u dobrých prodejců knih nebo přímo na klinice.

Gabriela Levorová, mluvčí FN Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *