Kvilda otevřela nové stezky. Turisticky velmi atraktivní jsou na nich repliky historických staveb

Při česko-bavorském setkání starostů sousedních obcí – Kvildy a Finsterau – byly slavnostně otevřeny nové stezky vybudované v rámci projektu „Putování bez hranic srdcem Evropy“. Setkání uspořádal  Mikroregion Šumava – západ a Obec Kvilda ve spolupráci s bavorskými partnery.

„Pro návštěvníky Šumavy a Bavorského lesa jsme připravili nové turistické atraktivity,“ říká úvodem koordinátor Mikroregionu Šumava – západ Jaroslav Tachovský. „Jedná se o devět nových stezek na území Šumavy s jejich popisem. Všechny tyto stezky jsou tematicky zaměřeny na přírodní a kulturní dědictví regionu. Popis stezek je digitalizován a lze jej nalézt na webovém portálu www.sumava-bavorskyles.cz. Dále jsou na všech význačných místech stezek umístěny QR kódy, které umožní turistovi načíst přímo v terénu informace o dané lokalitě na mobil,“ pokračuje Jaroslav Tachovský.
Na stezkách byla dobudována chybějící turistická infrastruktura jako krytá odpočívadla, lavičky, stolky či dřevěné informační tabule.

Turisticky velmi atraktivní jsou i repliky historických staveb. Na Sklářské stezce v Alžbětíně byla postavena replika sklářské pece. Na Železné stezce byla na Špičáku postavena replika železné pece. V Hamrech byl obnoven historický kříž na poutním místě Křížkov.

Obdobné aktivity probíhají i na území Bavorska. Stezky jsou propojeny ve dvou základních turistických východiscích v Železné Rudě a na Bučině. Tvoří tak jeden propojený systém na území Šumavy a Bavorského lesa.

Návštěvníkům obou stran Šumavy je k dispozici již zmíněný nový informační turistický portál Šumava – Bavorský les www.sumava-bavorskyles.cz. Portál přináší nejen popis území, ale i informace o turistických stezkách, možnostech sportovního i kulturního vyžití a také přibližuje společnou historii území. Důležitou částí portálu jsou i tematicky rozdělené tipy na výlety.

Kromě konkrétních produktů pro turisty je nutno zmínit i velmi důležitý přínos pro rozvoj regionu. Na tento projekt navazují další přeshraniční projekty podporující cestovní ruch. Jedná se o tyto projekty:
· Slatěmi a pláněmi Šumavy a Bavorského lesa
· Odkaz podmaleb na skle
· Po stopách Karla IV.
· Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese

„Chtěl bych vyzdvihnout, že všechny uvedené projekty vytvářejí synergický efekt, kdy na jedné straně jeden projekt podporuje a posiluje výsledky projektů ostatních a na druhé straně využívá to, co ostatní projekty již vytvořily. Na Šumavě a v Bavorském lese je tak realizována ucelená tematická řada projektů mapujících a prezentujících kulturní dědictví regionu. K tomu přispívá i společné využití webového portálu www.sumava-bavorskyles.cz. Portál přináší komplexní pohled na tento krásný region,“ sděluje závěrem Jaroslav Tachovský.
Vybudování stezek je součástí projektu „Putování bez hranic srdcem Evropy“. Projekt je z 85 % spolufinancovaný z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 a česká část dále z 5% z rozpočtu MMR (Ministerstva pro místní rozvoj).

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *