Krajský šéf hasičů by měl povýšit na brigádního generála, navrhuje karlovarský hejtman

Plukovník Václav Klemák zasvětil celý svůj profesní život službě státu, občanům naší země a ochraně obyvatelstva. V čele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stojí již dvanáct let a pomalu se blíží doba, kdy mu kvůli dovršení stanoveného věku skončí služební poměr. Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis se proto obrátil na ministra vnitra Jana Hamáčka a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky Drahoslava Rybu s podnětem na jeho jmenování do hodnosti brigádního generála. Návrh na podání podnětu jednomyslně schválila Rada Karlovarského kraje.

„Díky jeho odpovědnému přístupu a plnému nasazení se v našem regionu podařilo úspěšně zvládnout celou řadu mimořádných událostí, ať už se jedná o vypořádání se s následky lokálních povodní, větrných bouří, kalamitního sněhu a v současné době i s životy ohrožující pandemií COVID-19. Pod jeho vedením se rovněž efektivně propojily všechny složky integrovaného záchranného systému společně s Karlovarským krajem, čímž se docílilo koordinované spolupráce, která přispěla ke vzniku mnoha inovativních postupů nadregionálního významu,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis v dopise adresovaném ministrovi vnitra a generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru České republiky.

Mezi zmíněné inovativní postupy patří například vytvoření unikátního systému informačního centra integrovaného záchranného systému pro Karlovarský kraj, koncepce využívání bezpilotních systémů pro potřeby řešení mimořádných událostí, nebo systému operační dokumentaristiky. Hejtman také ocenil jeho zásluhy, pokud se jedná o rozvoj přeshraniční spolupráce se záchrannými složkami  v Sasku a Bavorsku, či vybudování perfektních podmínek pro výkon služby příslušníků a zaměstnanců krajského  hasičského sboru. „Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Drahoslav Ryba na náš podnět velice rychle zareagoval a vyjádřil mu svou plnou podporu. Stejně jako my považuje plukovníka Václava Klemáka za zkušeného a erudovaného krajského ředitele, pod jehož vedením dosahuje sbor nadstandardních výsledků. Věřím proto, že budeme s naším návrhem na jmenování nakonec úspěšní,“ dodal hejtman Petr Kubis.

Zdroj: Karlovarský kraj

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *