Karolína Vodičková z Plzně získala ocenění Gratias 2020 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Nejlepším sociálním pracovníkem roku 2020 je podle Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky Karolína Vodičková, vedoucí oddělení sociální práce a dostupného bydlení Bytového odboru Magistrátu města Plzně. Od ministerstva získala ocenění Gratias 2020 v  kategorii veřejná správa. Cena symbolizuje poděkování sociálním pracovníkům za jejich každodenní nelehkou práci a snahu řešit nepříznivou sociální situaci svých klientů.

„Jsem velmi rád, že díky své neutuchající energii a erudici získala Karolína Vodičková toto prestižní ocenění. Spolupracuje na tvorbě koncepčních dokumentů města zejména v oblasti péče o lidi bez domova a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Mimo jiné měla velký podíl na tvorbě Koncepce sociálního a dostupného bydlení města Plzně na roky 2016–2020, kdy Plzeň byla vůbec prvním městem v  České republice, které takovou koncepci mělo,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa. Připomněl, že v  současné době koordinuje Karolína Vodičková činnost nově vzniklého městského Kontaktního centra pro osoby v nouzi, které je určeno pro pomoc seniorům, samoživitelkám a dalším lidem v  krizové situaci.

Karolína Vodičková považuje za svůj největší úspěch nastavené změny v bytové politice města Plzně, vytvoření a vedení týmu sociálních pracovníků věnujících se sociální práci ve spojení s  bydlením. Díky projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v  Plzni, jehož je garantkou, se jí daří realizovat změny v bytové politice a zavádění inovací v sociální práci na obci spojené s bydlením. „Ocenění ministerstva si velmi vážím, ale chtěla bych zdůraznit, že by nebylo možné dosáhnout úspěchů bez podpory kolegů, nadřízených a vedení města,“ uvedla Karolína Vodičková

Radní města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s  majetkem David Šlouf uvedl, že jedním z  největších úspěchů Karoliny Vodičkové je to, že Evropská komise ve spolupráci s  OECD a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vybrala město Plzeň jako vzor dobré praxe pro přípravu strategie dostupného bydlení pro roky 2021 až 2030. Karolína Vodičková je hlavní organizátorkou a mediátorkou jednání mezi těmito organizacemi a zástupci města Plzně.

Připomněl rovněž, že před třemi lety stála společně s  kolegy Alenou Hynkovou, vedoucí Odboru sociálních služeb MMP, a Zdeňkem Švarcem, vedoucím Bytového odboru MMP, u zrodu projektu Pilotní testování Koncepce sociálního a dostupného bydlení. Projekt pomáhá transparentně a za přesně daných pravidel získat dostupné bydlení nejohroženějším cílovým skupinám, jako jsou senioři, zdravotně postižení, samoživitelé, oběti domácího násilí a mladí lidé přicházející z  pěstounské péče či dětských domovů.

„Byli jsme považováni za snílky, málo lidí věřilo, že tento projekt má smysl. Většina laické i odborné veřejnosti předpovídala, že se stěží povede úspěšně vrátit do běžného života jednoho z  dvaceti klientů. Dnes, kdy po třech letech projekt končí, jsme zaznamenali osmdesátiprocentní úspěšnost, většina klientů si našla zaměstnání a pracuje. Výše nezaplaceného nájemného se nikterak neliší od průměru v  ostatních městských bytech,“ řekl radní David Šlouf.

Karolína Vodičková pracovala původně jako zdravotní laborantka několik let na hematoonkologickém oddělení, kde si uvědomila, že by chtěla být raději užitečná v kontaktu s  lidmi. Lákala ji psychologie a právo, ale nakonec vystudovala obor sociální práce, který spojuje obě profese. Karolína Vodičková zastává také pozici garanta sociálních služeb v  Plzeňském kraji a dlouhodobě se věnuje výuce na vyšších odborných školách, učí obor sociální práce.

Je vdaná a má dvě děti, ve volném čase se věnuje svým oblíbeným sportům, jimiž jsou jóga, turistika a lyžování. Jejím osobním mottem je: Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi rovnováhu, je třeba se neustále pohybovat vpřed.

Zdroj: www.plzen.eu

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *