Karlovarský kraj rozdělí dotace na podporu terénních a ambulantních sociálních služeb

V rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb rozdělí kraj žadatelům dotace ve výši téměř 1,5 milionu korun.

„Naší snahou je pravidelná a cílená podpora sociálních služeb. Karlovarský kraj se na tyto snaží přispívat každoročně, a to prostřednictvím několika dotačních programů. V tomto případě chceme finančně pomoci poskytovatelům s nákupem automobilů či s pořízením materiálního vybavení, které má usnadnit manipulaci s uživatelem sociální služby v jeho domácnosti nebo při transportu,“ uved radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár.

Dotační program byl vyhlášen v návaznosti na požadavky pro poskytování terénních a ambulantních služeb, a to zejména v oblasti dopravní obslužnosti a oblasti materiálního vybavení. Tato strategie je v souladu s plánem rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 – 2023.

Minimální výše dotace nebyla pro jednotlivé žádosti stanovena, maximální částka byla 200 tisíc korun v případě nákupu automobilu a 150 tisíc korun pro pořízení materiálního vybavení sociální služby.

Krajská rada doporučila poskytnout dotace na zakoupení automobilu těmto žadatelům: Pomoc v nouzi, o.p.s., 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně, DOP – HC s.r.o., SOS dětské vesničky, z.s., Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s. a spolek Dveře dokořán, z.s. Dotaci na materiální vybavení sociální služby doporučila společnosti DOP – HC s.r.o., a to na pořízení schodolezu pro usnadnění pohybu klientů se sníženou mobilitou, zvedák pro jejich transport a rampu nezbytnou pro přesun osob na invalidním vozíku. Dotaci chce využít také město Habartov na zakoupení rozkládacího zvedáku pro manipulaci s imobilními osobami.

Karlovarský kra vyčlenil na tento program částku ve výši dva miliony korun. Na krajský úřad bylo doručeno devět žádostí, osm z nich splnilo podmínky dotačního programu. O poskytnutí dotací rozhodne Zastupitelstvo Karlovarského kraje.

Zdroj: Karlovarský kraj, ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *