Karlovarský hejtman Petr Kubis vydal nařízení pro veřejnou dopravu v regionu

V souvislosti se šířením nákazy koronavirem budou muset dopravci ve veřejné i železniční dopravě od úterní půlnoci 17. března 2020 zavést opatření, která podle platné legislativy stanovuje nařízení hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise. Jedná se o hospodářská opatření pro krizové stavy. Musí se jimi řídit 6 autobusových dopravců a dva na železnici, tedy všechny společnosti, které zajišťují hromadnou přepravu osob na území našeho regionu.

„Smyslem tohoto nařízení je v co největší míře ochránit naše občany a zároveň řidiče autobusů a personál ve vlakových spojích před šířící se nákazou koronavirem. Věřím, že se dopravci ztotožní s nutností zavést regulační opatření a zabránit tak ohrožení svých zaměstnanců i přepravovaných lidí. Také bych chtěl všechny poprosit, aby se chránili rouškami, šálou, šátky přes ústa, případně jinak bránili možnosti nákazy. Zároveň doporučím primátorce, starostkám a starostům měst v kraji, jež jsou objednateli veřejné linkové dopravy nebo městské hromadné dopravy, vydání obdobného nařízení pro jimi objednávanou veřejnou dopravu,“ uvedl hejtman.

Jedná se o následující regulační opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy a která vstupují v platnost v 00.00 hodin 17. 3. 2020. Platí do 24. 3. 2020, 6:00 hodin:

Veřejná linková doprava:

1)            Zakazuje se nástup předními dveřmi.

2)            Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.

3)            Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené jízdní doklady nebudou cestující ve vozidle označovat.

4)            Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.

 

Veřejná drážní osobní doprava

1)            Nařizuje se provést opatření k minimalizaci styku cestujících s personálem dopravce.

2)            Cestující nebudou odbaveni personálem dopravce ve vozidle.

 

Změna způsobu řízení a organizace dopravy se týká všech dopravců, kteří poskytují výkony na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené s Karlovarským krajem.

Přehled dopravců:

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

BUS LIGNETA a.s.

Cvinger bus s.r.o.

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

PECHOČIAKOVÁ – ZEPRA, s.r.o.

VV autobusy s.r.o

České dráhy, a.s.

GW Train Regio a.s.

Za nesplnění regulačních opatření lze podle zákona uložit přesně stanovené sankce.

Zdroj: Karlovarský kraj

 

 

 

Karlovy Vary 16. března 2020

č.j.: KK/71/HK/20

V souladu s ustanovením § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

NAŘIZUJI

komu:

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Sídlo: Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary

Identifikační číslo: 253 32 473

 

BUS LIGNETA a.s.

Sídlo: Severní 872/15, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary

Identifikační číslo: 061 36 249

 

Cvinger bus s.r.o.

Sídlo: Nádražní 108, 362 21 Nejdek

Identifikační číslo: 263 70 336

 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Sídlo: Sportovní 656/1, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary

Identifikační číslo: 483 64 282

 

PECHOČIAKOVÁ – ZEPRA, s.r.o.

Sídlo: Kozlov 118, 364 71 Bochov

Identifikační číslo: 279 70 809

 

VV autobusy s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 56/802, PSČ 11000

Identifikační číslo: 263 46 664

 

České dráhy, a.s.

Sídlo: Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015

Identifikační číslo: 709 94 226

 

GW Train Regio a.s.

Sídlo: U Stanice 827/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Identifikační číslo: 286 64 116,

 v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12.03.2020 za použití zmocnění ad. § 21 odst. 5 zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o hospodářských opatřeních“),

regulační opatření v dopravě

 kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy:

 

 1. Veřejná linková doprava
  • Zakazuje se nástup předními dveřmi.
  • Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.
  • Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené jízdní doklady nebudou cestující ve vozidle označovat.
  • Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.

 

 1. Veřejná drážní osobní doprava
  • Nařizuje se provést opatření k minimalizaci styku cestujících s personálem dopravce.
  • Cestující nebudou odbaveni personálem dopravce ve vozidle.

Změna způsobu řízení a organizace dopravy se týká všech dopravců, kteří poskytují výkony na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené s Karlovarským krajem.

Regulační opatření se vyhlašují od 17.03.2020 00:00 hod. do 24.03.2020 06:00 hod.

 Odůvodnění

Důvodem k vyhlášení tohoto nařízení hejtmana je ohrožení zdraví obyvatelstva v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky.

Poučení

 • Při úhradě nákladů spojených s použitím regulačního opatření, včetně zvýšených nákladů, které by právnické nebo podnikající fyzické osobě jinak nevznikly, se postupuje podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona o hospodářských opatřeních.
 • Za každý jednotlivý případ nesplnění regulačních opatření lze dle § 25a zákona o hospodářských opatřeních uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 5.000.000 Kč.
 • Za nesplnění regulačních opatření vyhlášených ve správním obvodu Karlovarského kraje může být uložena pokuta:
 1. a) podle § 25a odst. 2 zákona o hospodářských opatřeních právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě až do výše 5 000 000,–Kč,
 2. b) podle § 25 odst. 2 zákona o hospodářských opatřeních fyzické osobě až do výše 20.000, –Kč.
 • Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může být uložena pokuta až do výše dvojnásobku částky.
 • Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 17.03.2020 v 00:00 hod.

 

Mgr. Petr Kubis v. r.

Hejtman Karlovarského kraje

 

 

 •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *