Jdi na venkov! – zve unikátní výstava v Masných krámech

Pod pojmem lidová kultura si lze představit relativně nesourodou směsici nejrůznějších projevů. Přesně taková je i výstava v Západočeské galerii v Plzni nazvaná Jdi na venkov, která v regionu vůbec poprvé kriticky sleduje vztah obyčejných lidí, ale i umělců, k výtvarnému umění v českých zemích od počátku 19. století až po polovinu 20. století. Akcent klade na kulturu venkovského lidu, která sehrála v českém umění mnohem zásadnější roli než lidová kultura městského prostředí.

“Od poloviny 19. století se lidové umění stávalo takřka oficiálním a univerzálním projekčním plátnem, na které jednotlivci, ale i skupiny, instituce a stát promítaly své politické, společenské a kulturní ideály. Prostřednictvím nejrůznějších manipulací bylo využíváno, či přímo zneužíváno k různým účelům,” uvádí mluvčí Západočeské galerie Eva Reitspiesová.

Výstava, jejíž součástí jsou obrazy, kresby, sochy, fotografie a filmy, představuje díla známých i méně známých tvůrců, například Josefa a Quido Mánesa, Jaroslava Čermáka, Joži Uprky, Josefa Čapka, Václava Špály, Emila Filly a obsahuje i práce současných umělců odvolávající se na lidovou kulturu. Prohlédnout si ji můžete až do 12. května ve výstavní sini Masné krámy v Plzni. Každou první neděli v měsíci se vstupné neplatí.

K foto
Joža Uprka, Boží tělo ve Velké, 1912.      Repro: Západočeská galerie v Plzni

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *