Hejtmanství ocenilo úspěšné žáky v mezinárodních a celostátních soutěžích

Nejúspěšnější žáci z mezinárodních a celostátních soutěží převzali ocenění za své úspěchy na poli vědy i umění. Hejtmanství poděkovalo také pedagogům, kteří tyto žáky na soutěže a olympiády připravují. V rámci programu Plzeňského kraje Nadání 2022 převzali finanční odměnu také ředitelé škol, které žáci navštěvují.

Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Jaroslava Havlíčková předali celkem 42 úspěšným žákům a žákovským uskupením pamětní listy a poukázku na nákup zboží. Poděkovali také 27 pedagogům a předali šeky pětici škol, které nejúspěšnější žáci navštěvují. Slavnostní odpoledne proběhlo ve společenském sále SOU elektrotechnického Plzeň.

„Považuji za důležité věnovat se takto talentovaným dětem, jaké jsem dnes mohl poznat a poděkovat jim za to, jak skvělé jméno dělají na celostátním i mezinárodním poli Plzeňskému kraji. Snažíme se motivovat žáky i jejich pedagogy napříč obory díky projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji. Jde o ojedinělý projekt podpory a růstu nadaných žáků a jejich učitelů, na který kraj v loňském roce dal přes dva miliony korun,“ říká hejtman Rudolf Špoták (na titulním snímku vpravo).

Nejúspěšnější žákyní se stala Milena Šebková z Církevního gymnázia Plzeň (na titulním snímku uprostřed), která získala bronzovou medaili na Mezinárodní geografické olympiádě a 1. místo v celostátním kole Zeměpisné olympiády. Největší ocenění pak i díky Šebkové dostalo právě Církevní gymnázium, a to šek na 155 600 Kč. Ten může škola čerpat na učební pomůcky, vybavení nebo odměny pedagogům úspěšných žáků.

Nadání 2022 – dotační program Plzeňského kraje
S cílem podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách a zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky byl vyhlášen dotační program Plzeňského kraje s názvem „Nadání 2022“. Mezi střední školy v Plzeňském kraji, jejichž žáci se umístili na 1. – 3. místě v celostátních kolech a medailových pozicích v mezinárodních kolech předmětových soutěží ve školním roce 2021/2022, se rozdělilo 270 tis. Kč. Středním školám budou hrazeny výdaje určené na nákup učebních pomůcek a vybavení a odměny pedagogům úspěšných žáků.

Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji
V Plzeňském kraji vznikl v rámci republiky ojedinělý projekt, jehož cílem je podporovat a rozvíjet odborný růst nadaných a mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých a řemeslných oborech. Projekt Střediska služeb školám byl v letech 2010 a 2011 spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Od roku 2012 podporuje projekt ze svého rozpočtu Plzeňský kraj. V loňském roce částkou 2,2 mil. Kč. Cílovou skupinou jsou mimořádně nadaní žáci základních a středních škol, tj. ti žáci, kteří se umístili na nejvyšších místech v krajských kolech předmětových a uměleckých soutěží, a dále pak pedagogičtí pracovníci, kteří připravují žáky na soutěže. V letošním roce tuto příležitost využilo 185 nadaných žáků a jejich pedagogů. Kempy a kurzy jsou přístupné také pedagogům, kteří žáky na soutěže připravují a s nadanými žáky pracují nad rámec běžné výuky. Mezi účastníky se objevují také žáci diagnostikovaní školským poradenským zařízením jako mimořádně nadaní, ale soutěží se neúčastní.

Podpora zájmové činnosti 
V rámci rozvojového programu Plzeňského kraje na rok 2022 „Podpora zájmové činnosti Plzeňským krajem“ jsou vynakládány finanční prostředky na dofinancování okresních a krajských kol školních soutěží a dalších aktivit s regionální a celostátní působností. Ve školním roce 2021/2022 hostil Plzeňský kraj dvě celorepubliková kola olympiád – Chemická a Fyzikální olympiáda.

Zdroj: Plzeňský kraj

  úspěšný žák škola soutěž
1. Milena Šebková Církevní gymnázium Plzeň za vzornou reprezentaci Plzeňského kraje na Mezinárodní geografické olympiádě (zisk bronzové medaile) a 1. místo v celostátním kole Zeměpisné olympiády
2. Jan Herzig Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice 1. místo v celostátním kole Astronomické olympiády, vítězství v celostátním kole soutěže Zlatý oříšek pro úspěšné a nadané děti za výjimečné úspěchy, v říjnu bude reprezentovat ČR na XXVI. Mezinárodní astronomické olympiádě
3. Alžběta Křivohlavá Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy 1. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti (Obor: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby)
4. Anežka Ságnerová Masarykovo gymnázium, Plzeň 2. místo v celostátním kole Soutěže v německém jazyce
5. Thanh Luan Dang Phan (Johny) Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice 2. místo v celostátním kole Soutěže v německém jazyce
6. Ondřej Chmelík Církevní gymnázium Plzeň 2. místo v celostátním kole Logické olympiády
7. Jan Tůma Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň 3. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti (Obor: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
8. Dominik Plecitý Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň 3. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti (Obor: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
9. Viktorie Matoušková Konzervatoř, Plzeň 1. místo v celostátním kole soutěže EVROPA VE ŠKOLE – literární část
10. Anna Vavřichová 15. ZŠ Plzeň, Terezie Brzkové 33-35 2. místo v celostátním kole soutěže EVROPA VE ŠKOLE – literární část
11. Andrea Slívová Masarykovo gymnázium, Plzeň stříbrná medaile z Mezinárodní soutěže EOES (European Olympiad of Experimental Science) tříčlenných přírodovědných týmů, ocenění za chemii
12. Tým Stříbrujáři – Mikuláš Eberl, Tereza Brunclíková, Michaela Sůvová a Karolína Buhlová Gymnázium Stříbro 1. místo v kategorii SŠ a absolutní vítěz Mezinárodního finále 11. ročníku Poháru vědy Leonardo, držitelé putovního poháru soutěže
13. Tým Kostičky – Jakub Kasl, Jan Soulek, Nikola Procházková, Emílie Dražská Gymnázium Stříbro 2. místo v kategorii ZŠ v Mezinárodnm finále 11. ročníku Poháru vědy Leonardo
14. Tolar Ondřej ZUŠ, Stříbro, přísp. org. 1. místo v ústředním kole v Sólovém zpěvu, 1. místo v celostátním kole Karlovarského skřivánka
15. Reiser Jakub ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, přísp. org. 1. místo v ústředním kole v Sólovém zpěvu
16. Tausch Jakub ZUŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 33 1. místo v ústředním kole v Sólovém zpěvu
17. Krstev Jindřich ZUŠ Staňkov, přísp. org. 1. místo v ústředním kole v Sólovém zpěvu
18. KvarteTop (Jan Bytel, Jiří Kraml, Jakub Mazán, David Prášil) ZUŠ Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208 1. místo v ústředním kole v Komorním zpěvu
19. Eliška Hellerová ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 1. místo v ústředním kole ve Hře na zobcovou flétnu
20. Ema Nováková ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17 1. místo v ústředním kole ve Hře na zobcovou flétnu
21. Tereza Šanderová ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 1. místo v ústředním kole ve Hře na zobcovou flétnu
22. Veronika Peštová ZUŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 33  1. místo v ústředním kole ve Hře na příčnou flétnu
23. Šárka Samcová ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, přísp. org. 1. místo v ústředním kole ve Hře na příčnou flétnu
24. Zuzana Breuerová ZUŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 33  1. místo v ústředním kole ve Hře na příčnou flétnu
25. Ester Eberlová ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54 1. místo v ústředním kole ve Hře na příčnou flétnu
26. Vojtěch Bárta ZUŠ Třemošná, přísp. org. 1. místo v ústředním kole ve Hře na klarinet
27. Adam Oblištil ZUŠ Třemošná, přísp. org. 1. místo v ústředním kole ve Hře na klarinet
28. Jakub Škarda ZUŠ Třemošná, přísp. org. 1. místo v ústředním kole ve Hře na klarinet a 1. místo ve hře na dudy
29. Vít Votava ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54 1. místo v ústředním kole ve Hře na trubku
30. Vít Doležal ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54 1. místo v ústředním kole ve Hře na trubku
31. Patrícia Horvátová ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17 1. místo v ústředním kole ve Hře na dudy
32. Kateřina Hadingerová ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17 1. místo v ústředním kole ve Hře na dudy
33. Hermína Stachová ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17 1. místo v ústředním kole ve Hře na dudy
34. Trio (Patrícia Horvátová, Zuzana Vlčková, Anna Zapletalová) ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17 1. místo v ústředním kole v komorní hře s dudami
35. Trio (Hermína Stachová, Lucie Dolejšová, Matěj Hadrava) ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17 1. místo v ústředním kole v komorní hře s dudami
36. Malý Meteláček ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17 1. místo v ústředním kole v komorní hře s dudami, cenu převezme Eva Gembická
37. dětská lidová muzika Vozembach ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, přísp. org. 1. místo v ústředním kole ve Hře souborů lidové hudby, cenu převezme Jakub Reiser a Šárka Samcová
38. Meteláček ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17 1. místo v ústředním kole ve Hře souborů lidové hudby, cenu převezme Martina Stachová
39. TřemCha ZUŠ Třemošná, přísp. org. 1. místo v ústředním kole ve Hře souborů lidové hudby, cenu převezme Helena Šandová
40. Študácká dudácká z Domažlic ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice, přísp. org. 1. místo v ústředním kole ve Hře souborů lidové hudby, cenu převezme ředitel ZUŠ Josef Kuneš
41. Erik Bajraktari ZŠ Josefa Hlávky Přeštice 1. místo v celostátním kole Karlovarského skřivánka
42. Matěj Vejvoda ZUŠ Rokycany 1. místo v celostátním kole Karlovarského skřivánka
       
  pedagog úspěšného žáka škola soutěž
1. Mgr. Jan Sovadina Církevní gymnázium Plzeň za přípravu žákyně na Zeměpisnou olympiádu
2. Mgr. Dagmar Protivová Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy za přípravu žákyně na Středoškolskou odbornou činnost
3. Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. Pedagogická fakulta ZČU v Plzni za přípravu žákyně na Středoškolskou odbornou činnost
4. Mgr. Jana Míšková Masarykovo gymnázium, Plzeň za přípravu žákyně na Soutěž v německém jazyce
5. Mgr. Jana Poláčková Církevní gymnázium Plzeň za přípravu žáka na Logickou olympiádu
6. Jan Boháč Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň za přípravu žáků na Středoškolskou odbornou činnost
7. Mgr. Hana Loudová 15. ZŠ Plzeň, Terezie Brzkové 33-35 za přípravu žákyně na soutěž EVROPA VE ŠKOLE
8. Mgr. Jana Brichtová Masarykovo gymnázium, Plzeň za přípravu žákyně na mezinárodní soutěž EOES (European Olympiad of Experimental Science)
9. PhDr. Jitka Soukupová Gymnázium, Stříbro za přípravu žáků na Mezinárodní finále 11. ročníku Poháru vědy Leonardo
10. Bc. Karel Lukeš Gymnázium, Stříbro za přípravu žáků na Mezinárodní finále 11. ročníku Poháru vědy Leonardo
11. Hana Bězděková ZUŠ, Stříbro za přípravu žáků na ústřední kolo v Sólovém zpěvu a na celostátní kolo Karlovarského skřivánka
12. Lenka Martanová ZUŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 33 za přípravu žáků na ústřední kolo v Sólovém zpěvu
13. Ludmila Aschenbrennerová ZUŠ Staňkov za přípravu žáků na ústřední kolo v Sólovém zpěvu
14. Jan Šimůnek ZUŠ Josefa Kličky, Klatovy za přípravu žáků na ústřední kolo v Komorním zpěvu
15. Ivana Bártová ZUŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 33  za přípravu žáků na ústřední kolo ve Hře na dechové nástroje
16. Markéta Kapustová ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54 za přípravu žáků na ústřední kolo ve Hře na dechové nástroje
17. Dalibor Bárta ZUŠ Třemošná za přípravu žáků na ústřední kolo ve Hře na dechové nástroj a za přípravu žáků na ústřední kolo ve Hře na cimbál, dudy, komorní hře s cimbálem a s dudami a hře souborů lid. hudby
18. Jana Slavíková ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 za přípravu žáků na ústřední kolo ve Hře na dechové nástroje
19. Petra Šanderová ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17 za přípravu žáků na ústřední kolo ve Hře na dechové nástroje
20. Jan Podroužek ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54 za přípravu žáků na ústřední kolo ve Hře na dechové nástroje
21. Edita Koukolíková ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17 za přípravu žáků na ústřední kolo ve Hře na cimbál, dudy, komorní hře s cimbálem a s dudami a hře souborů lid. hudby
22. Eva Gembická ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17 za přípravu žáků na ústřední kolo ve Hře na cimbál, dudy, komorní hře s cimbálem a s dudami a hře souborů lid. hudby
23. Martina Stachová ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17 za přípravu žáků na ústřední kolo ve Hře na cimbál, dudy, komorní hře s cimbálem a s dudami a hře souborů lid. hudby
24. Helena Šandová ZUŠ Třemošná za přípravu žáků na ústřední kolo ve Hře na cimbál, dudy, komorní hře s cimbálem a s dudami a hře souborů lid. hudby
25. Josef Kuneš ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice za přípravu žáků na ústřední kolo ve Hře na cimbál, dudy, komorní hře s cimbálem a s dudami a hře souborů lid. hudby
26. Naděžda Květoňová ZŠ Josefa Hlávky Přeštice za přípravu žáků na celostátní kolo Karlovarského skřivánka
27. Jan Fraus ZUŠ Rokycany za přípravu žáků na celostátní kolo Karlovarského skřivánka
       
       
  DOTAČNÍ PROGRAM PK NADÁNÍ 2022  
  Úspěšné střední školy:    
1. Církevní gymnázium Plzeň získává šek na 155.600 Kč za úspěchy žáků v celostátním a mezinárodním kole Zeměpisné (1.místo a bronz) a Logické olympiády (2.místo), převezme ředitel Mgr. Daniel Petříček
2. Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice získává šek na 52.000 Kč za úspěchy žáků v celostátním kole Astronomické olympiády (1. místo) a Soutěže v německém jazyce (2.místo), převezme ředitelka Mgr. Jana Štenglová
3. Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 získává šek na 31.200 Kč za úspěch žákyně v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti (1.místo), převezme ředitel Mgr. Václav Vogeltanz
4. Masarykovo gymnázium Plzeň získává šek na 20.800 Kč za úspěch žákyně v celostátním kole Soutěže v německém jazyce (2.místo), převezme zást. ředitelky Mgr. Zbyněk Vastl
5. Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200G získává šek na 10.400 Kč za úspěch žáků v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti (3.místo), převezme ředitelka RNDr. Lenka Holubová

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *