Fotografie nejlepších staveb Plzeňského kraje budou vystaveny na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni

Napříč plzeňským regionem putuje výstava představující stavby, které letos soutěžily o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Ode dneška je expozice fotografií k vidění ve veřejných prostorách Fakulty aplikovaných věd ZČU v  Plzni, která úzce spolupracuje s  partnerem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, plzeňskou společností Eurosoftware. Tato budova patří mezi nedávno vzniklé moderní objekty univerzitního komplexu a byla oceněna v  soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2014. Na území města Plzně byla i letos oceněna dvě stavební díla – přístavba školní družiny v  Plzni – Újezdě a obnova Lobezského parku.

Všichni, kdo mezi 15. říjnem a 10. listopadem 2019 zavítají do druhého patra Fakulty aplikovaných věd ZČU v  Technické ulici v  Plzni, budou moci vidět 32 stavebních děl, která se přihlásila do letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Dozví se také, jak je hodnotila odborná porota a které z  nich byly nominovány na titul a oceněny.

Návštěvníci se zároveň budou moci podívat do moderní budovy fakulty, která byla oceněna v  soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2014. Odborná porota tu kladně ohodnotila moderní pojetí celého objektu, jeho půdorysný koncept, ale i barevné řešení nebo učebny vybavené audiovizuální technikou a umožňující optimální kontakt studentů s  vyučujícím.

„Jsme rádi, že můžeme hostit putovní výstavu Stavba roku Plzeňského kraje. Jde o jakýsi symbolický návrat, protože budova naší fakulty byla před pěti lety v  soutěži oceněna Cenou primátora města Plzně,“ uvedla děkanka FAV ZČU Vlasta Radová. „Uskutečnění výstavy na Fakultě aplikovaných věd velice vítáme, protože po odborné stránce tato akce spadá do oblasti stavitelství a geodézie, tedy oblastí, které jsou rozvíjeny na našich katedrách mechaniky a geomatiky. Výstava se může uskutečnit také díky naší dlouhodobé spolupráci s  firmou Eurosoftware, která je partnerem naší fakulty a zároveň i partnerem akce Stavba roku Plzeňského kraje,“ dodala děkanka.

„Naši vývojáři a studenti FAV se v  rámci výzkumného oddělení Eurosoftwaru zabývají vývojem aplikací ve virtuální realitě. Právě teď navrhují interiér a exteriér kosmické stanice. Tento projekt se neobejde bez návrhu a ovládání 3D objektů.,“ vysvětlil Stephan Kronmüller, jednatel Eurosoftware, s.r.o. „S katedrou informatiky a výpočetní techniky a také s  katedrou kybernetiky úzce spolupracujeme už dlouhá léta. Nově nacházíme průniky s  projekty kateder geomatiky a mechaniky, konkrétně s  oborem stavitelství. Těší nás, že se putovní výstava koná právě na Fakultě aplikovaných věd.“

Výstava připomene také dvě stavby, které byly letos oceněny na území města Plzně. Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018  v  kategorii Novostavby budov získala přístavba školní družiny v  Plzni – Újezdě. „Původně jsme byli osloveni k  rekonstrukci stávající družiny, umístěné v  někdejším rodinném domě vzdáleném asi 900 metrů od budovy školy. Rozhodli jsme se ale výrazně překročit hranice zadání, optimalizovat celý provoz a družinu přesunout do nově navržené přístavby školní budovy. Město Plzeň coby investor stavby s  návrhem souhlasilo,“ popsal Bohuslav Strejc, architekt z  ateliéru projectstudio8. „Novostavbu jsme situovali do volné části pozemku a novou družinu jsme navrhli jako střídmý kvádr, opláštěný dřevěnými latěmi. Vnitřní prostor obou podlaží jsme otevřeli do zahrady velkoformátovými pásovými okny. Díky různým barvám podlahových krytin i vybraných stěn mohou žáci zažít školu jinak a užívat si i bezprostřední spojení se zahradou.“

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 byl tomuto dílu udělen za příkladnou kvalitní moderní přístavbu, která prezentuje čistotu tvaru i detailu, jednotnost, přehlednost a logičnost navrženého řešení a optické prolnutí vnitřních a vnějších prostor.

Další titul Stavba roku Plzeňského kraje získal v  Plzni Lobezský park, a to v  kategorii veřejná prostranství. Odborná porota ocenila citlivou a novými neotřelými prvky oživenou obnovu příměstského parku, který nabízí nové možnosti rekreace obyvatel Plzně. Vyzdvihla zejména kvalitní řešení environmentální problematiky a následováníhodný přístup k zeleným a biologicky cenným příměstským strukturám. Autorem zajímavé a vysoce kvalitní revitalizace v historickém krajinném kontextu, která zachovala stěžejní přírodní prvky lesa, do nichž integrovala nové kreativní programy, je Ateliér Rákos.

Následující zastávkou expozice ke Stavbě roku Plzeňského kraje budou od 12. listopadu Dobřany. (tz)

Foto Stavba roku

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *