Fasáda Císařských lázní už je opravená. Na první pohled upoutá zdobností

Kulturní památka Císařské lázně v Karlových Varech má za sebou další část revitalizace. Budova má kompletní novou vnější fasádu, jejíž opravy a restaurování začaly v únoru 2021. Fasáda na první pohled upoutá zdobností, která je typická pro historizující styl francouzské neorenesance.

Původně byla fasáda značně znečištěna a docházelo k zatékání vody pod poškozené klempířské prvky. „Na poměrně velkých plochách byly poničené části výzdoby a omítek, takže restaurátoři museli nejdřív určit stupeň poškození jednotlivých částí fasády. Označili si místa, která se dají zachránit pomocí hloubkové injektáže, části vhodné ke zpevnění, ale i ty, které by už nemělo smysl obnovit. Práce na fasádě byly velmi náročné a detailní, ale návštěvníci i lidé, kteří budou lázeňským centrem Karlových Varů třeba jen procházet, určitě zaznamenají, jak velkolepý ráz fasáda budově dodává,“ uvedl Pavel Čekan, uvolněný krajský zastupitel.

Během prací bylo třeba mechanicky očistit původní omítky, poškozená místa byla ošetřena maltovou směsí a doplněna do požadovaného tvaru vápennou jádrovou maltou a štukem. Finální povrchová úprava byla provedena hladítky, tzv. gletováním, podle struktury a technologie zpracování původních omítek. Stavebníci museli dodržet časovou posloupnost jednotlivých kroků tak, aby se použité materiály vzájemně propojily a vyzrály současně. Další zdobné prvky z tzv. kufsteinu (románského cementu) vyžadovaly jiný pracovní postup obnovy. Nejprve došlo k jejich mechanickému očištění a ošetření vnitřních armatur prvků chemickou cestou i antikorozním nátěrem. „Chybějící části prvků restaurátoři doplnili, modelovali a retušovali za použití materiálu právě na bázi románského cementu. Z pohledu památkové péče velice hodnotná dochovaná část čelní fasády pod arkádami, také z kufsteinu, byla jen očištěna a lokálně vyspravena. Poškozenou sádrovou výzdobu doplnily kopie odlité z forem,“ vysvětlila Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů krajského úřadu. Takto opravená a doplněná sádrová výzdoba byla ošetřena dvojím nátěrem napuštěním lněnou fermeží s terpentýnem.

Finální barevné provedení fasády a všech jejích částí vyplynulo ze zhotoveného průzkumu původní barevnosti, výsledků odebraných vzorků a rovněž vzorků pořízených zástupci orgánů památkové péče, kteří následně barevné ladění odsouhlasili. „Výsledkem je bohatá plastická výzdoba fasády s kvádrováním, tedy dělením fasády na jednotlivé bloky, která dotváří podobu historického skvostu lázeňského města. Celkové náklady na opravu venkovní fasády činí 31 milionů korun,“ vyčíslil Pavel Čekan. Práce na Císařských lázních budou pokračovat v interiérech budovy, mimo jiné se také chystá vestavba multifunkčního sálu. Císařské lázně se otevřou veřejnosti v červnu 2023.

Zdroj: Karlovarský kraj

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *