Fakulta zdravotnických studií se představí uchazečům. Otevřeno bude i nové simulační centrum

Dny otevřených dveří Západočeské univerzity v  Plzni (ZČU) letos zahájí Fakulta zdravotnických studií. Ve středu 22. ledna zve zájemce o studium i jejich rodiče do své budovy v  Husově ulici 11 a také do nového simulačního centra v  Kollárově 19.

Od 9 do 15 hodin budou probíhat prohlídky budovy a  odborných učeben. Na fakultní půdě uchazeče několikrát během dne přivítá   děkan Lukáš Štich, který jim přiblíží prostředí fakulty, stejně jako organizaci studia a perspektivy budoucího uplatnění. Vše podstatné o studijních programech a přijímacím řízení se návštěvníci dozvědí také od pedagogů, na které se mohou obrátit se svými dotazy.

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence uchazečům nabízí tři studijní programy. Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství jak v  prezenční, tak kombinované formě studia připravuje studenty pro profesi všeobecné sestry. Absolventi programu jsou schopni samostatně řídit a  poskytovat ošetřovatelskou péči na   ambulantních a lůžkových pracovištích i v privátních ošetřovatelských organizacích. Bakalářský studijní program Porodní asistence připravuje studenty pro poskytování zdravotní péče nejen v  porodní asistenci, ale uplatnění naleznou také oblasti péče o ženu na úseku gynekologie.

V  nabídce je také navazující magisterské studium Ošetřovatelství v  kombinované formě studia. Zájemci mohou volit mezi obory Ošetřovatelská péče v  interních oborech a  Ošetřovatelská péče v  chirurgických oborech.

Katedra rehabilitačních oborů představí bakalářské studijní programy Fyzioterapie, který připravuje odborníky zajišťující celý proces rehabilitací, a Ergoterapie, jehož absolventi mohou vykonávat odbornou činnost v  rámci preventivní, diagnostické, léčebné a  rehabilitační péče. Uplatní se například v  sociálních službách pro  děti a seniory, v  zařízeních pro osoby s  duševním onemocněním, v  oblasti domácí a  komunitní péče, ve speciálních školách a školkách a na mnoha dalších místech.

Katedra   záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví poskytne informace o bakalářských studijních programech Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví nebo Specializace ve zdravotnictví, kde lze vybírat z oborů Zdravotnický záchranář a Radiologický asistent. Zájemce o studium pozve katedra také do simulačního centra – moderní učebny v  Kollárově ulici, vybavené simulátorem sanitního vozu nebo skiagrafem. Uchazeči si tak budou moci prohlédnout špičkové studijní zázemí, které je studentům k dispozici.

Přihlášky ke studiu fakulta přijímá do 31. března 2020. Uchazeči o bakalářské studium mají opět možnost navštěvovat přípravné kurzy na přijímací zkoušky. Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty http://www.fzs.zcu.cz/

 

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *