Dovolená. Kdy na ní má zaměstnanec právo, a jaké jsou podmínky pro její čerpání podle zákona?

Dovolená. Kdy na ní má zaměstnanec právo, a jaké jsou podmínky pro její čerpání podle zákona? Na dotazy odpovídá Jana Kaplická z portálu Profesia.cz

Jak je to s  nevyčerpanou dovolenou ke konci roku? Převádí se do nového roku, propadá nebo se proplácí?
Nevyčerpaná dovolená se převádí do dalšího kalendářního roku. Nepropadá a ani se neproplácí. Zaměstnavatel vám peníze místo dovolené nabídnout ani nesmí. Vyplatit nevyčerpanou dovolenou vám může pouze v  případě skončení pracovního poměru. Zaměstnavatel by vám měl následně umožnit převedenou dovolenou vyčerpat do konce následujícího kalendářního roku, pokud nevzniknou okolnosti, kvůli kterým to nelze. Pokud vám zaměstnavatel neurčí čerpání dovolené, jež zbyla z roku 2018, ani do 30. června 2019, pak si dokonce můžete termín jejího čerpání určit sami, i když jinak je to v kompetenci zaměstnavatele.

Může mi zaměstnavatel určit, kdy budu mít dovolenou?
Ano, může. Je však povinen vám termín dovolené sdělit nejpozději 14 dní předem. A zároveň musí přihlédnout, kromě provozních důvodů firmy, také k  zájmům vás jako zaměstnance. Tedy například, pokud máte děti a ty mají zimní či jarní prázdniny apod. Ze zákona máte nárok během roku také na čerpání delší dovolené vcelku, a to nejméně na dva týdny. Případně je to samozřejmě také na individuální domluvě vás a zaměstnavatele.
Zaměstnavatel je zároveň povinen vám dovolenou určit tak, abyste ji vyčerpal(a) v kalendářním roce, ve kterém vám právo na dovolenou vzniklo. Výjimkou však mohou být překážky, které tomu brání z  vaší strany, případně naléhavé provozní důvody ze strany zaměstnavatele.

Pokud zaměstnavatel zruší slíbený termín dovolené, mám nárok na náhradu škody?
Ano, máte. Zaměstnavatel je povinen nahradit vám náklady, které vám vznikly se zrušením dovolené bez vašeho zavinění. Tedy z  důvodu, že vám zaměstnavatel změnil určenou dobu čerpání dovolené, nebo pokud vás z  dovolené odvolal.

Jak je to s  čerpáním dovolené, pokud změním zaměstnání?
Pokud jste si v  důsledku skončení pracovního poměru nestihli vyčerpat dovolenou, máte nárok na její proplacení. To je ostatně také jediný důvod, kdy vám ji může zaměstnavatel proplatit bez jejího faktického čerpání.  Přísluší vám tak náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou. Druhou variantou je dohoda, kdy si  v  případě skončení pracovního poměru můžete za stanovených podmínek dovolenou, resp. její zbývající část vyčerpat ve volnu  – tedy až po skončení tohoto dosavadního pracovního poměru  – již  v  novém zaměstnání. Určení termínu dovolené, tedy doby, kdy bude čerpána, je však již plně v  kompetenci nového zaměstnavatele.

Ilustrační foto Profesia.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *