Dopravní omezení na Karlovarské v Plzni se prodlužuje do 9. září

Práce na rozšíření a zkapacitnění důležité kanalizační šachty na Karlovarské ulici finišují. Je však nutné o devět dní prodloužit dopravní omezení pro řidiče ve směru na Košutku. Konec dopravního omezení byl sice stanoven na poslední prázdninový den, tedy na 31. 8. 2022, musí však být posunut vzhledem k tomu, že výrobce včas nedodal část stavebního materiálu, konkrétně prefabrikované dílce nutné pro dokončení stavby.

Po 9. září 2022 budou ještě práce na staveništi pokračovat, provede se přeložka trakčního vedení a začnou konečné terénní a sadové úpravy. Dopravu však už neomezí.

Kanalizační šachta na Karlovarské ulici je jedním ze stavebních objektů retenční nádrže Vinice, jde o dílčí část celé stavby, v níž se sbíhá několik kanalizačních stok (zejména z oblasti Vinic). Zkapacitnění šachty v Karlovarské ulici spočívá ve vyhloubení a zapažení stavební jámy, práce probíhají v deseti až jedenáctimetrové hloubce. Samotná spojná šachta má půdorys 10 x 4 metry.

Retenční nádrž Vinice je stěžejní zejména pro dostavbu severozápadního okruhu města, rozvoj území nad ulicí Na Chmelnicích a provozně souvisí s rekonstrukcí Roudenského kanalizačního sběrače.

Zdroj: Vodárna Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *