Dolanský most pomůže přetížené dopravě v Plzni. Jeho první kolaudace se uskutečnila v říjnu 1940

Zrekonstruovaný Dolanský most, který je nejen důležitou spojnicí mezi severním Plzeňskem a Rokycanskem, zároveň umožňuje vyhnout se přetížené dopravě v Plzni.

Dlouhodobě plánovaná rekonstrukce Dolanského mostu byla zahájena v květnu 2018, kdy bylo provedeno úplné snesení a nahrazení původního vybavení mostu, demontována mostovka, která byla vystavěna širší, a to včetně nového veřejného chodníku širokého 1,5 m s 0,75 m širokým revizním chodníkem na protější straně. „Rekonstrukcí mostu dlouhého 203 m byla zvětšena šířka průjezdního prostoru vozovky z původních 5,4 m na nových 7,0 m. V rámci stavby byly postaveny nové úložné prahy na podpěrách, nový středový pilíř a byly provedeny sanace ponechaných železo-betonových částí mostu, jako jsou opěry, oblouky a stěnové stojky,“ vyjmenovává náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Součástí stavby bylo rozšíření komunikace se zesílením náspů gabionovou stěnou s výstavbou nového chodníku podél komunikace svedeného mimo dopravní prostor silnice II/180.

Stěžejní stavební práce byly ukončeny k 15. prosinci 2018, kdy následující den byl na mostě obnoven provoz. V dubnu 2019 byly za částečného omezení provozu provedeny dokončovací a sanační práce, převážně z vnější strany a spodní stavby mostu. Oficiální otevření Dolanského mstu se uskutečnilo 2. července 2019.

Původní most převádějící dopravu přes řeku Berounku po silnici II/180 pod obcemi Dolany a Chrást byl vybudován v letech 1935-1938. První kolaudace mostu proběhla v říjnu 1940. (tz)

Foto Plzeňský kraj

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *