Do Mýta na Rokycansku navezli 22 tisíc tun odpadů. Nejvyšší správní soud za to potvrdil pokutu skoro tři miliony korun

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost společnosti KOLOC s.r.o. a potvrdil tak pokutu 2, 7 milionu korun,  kterou firmě v roce 2014 uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) za navezení celkem 22 tisíc tun odpadů na pozemky v obci Mýto na Rokycansku, které k nakládání s odpady nebyly určeny.

Inspektoři ČIŽP z Oblastního inspektorátu v Plzni zjistili, že odpadní zemina a kamení byly na pozemky nelegálně navezeny v období od července 2012 do ledna 2013. „Odběry vzorků, které prováděl Zdravotní ústav v Ústí nad Labem, navíc prokázaly, že navezený materiál, výrazně nesplňoval limity pro ukládání na povrchu terénu. V ukazateli arsen byla limitní hodnota překročena sedmkrát, v případě kadmia a olova dvakrát a u polyaromatických uhlovodíků zhruba o třetinu,“ řekla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Plzeň.

Firma zanedbala povinnost sledovat kvalitu návozu a jeho možný vliv na životní prostředí a zdraví lidí. V průběhu navážení materiálu nesledovala jeho vlastnosti. „Při stanovování výše pokuty bylo zohledněno především celkové množství nelegálně navezeného odpadu a také míra překročení hraničních limitů navezených škodlivin,“ doplnila Horčicová.

Firma KOLOC s.r.o. proti pokutě podala nejprve odvolání k Ministerstvu životního prostředí,  poté žalobu k Městskému soudu a nakonec kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten letos v listopadu definitivně oprávněnost a výši pokuty 2, 7 milionu korun potvrdil. Proti jeho výroku už nejsou přípustné opravné prostředky. Společnost pokutu zaplatila.

Zdroj: ČIŽP

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *