Čistá Plzeň rozmístila na území Plzně osm šedých kontejnerů na kovy

Městská společnost Čistá Plzeň, která zajišťuje pro Plzeň svoz odpadů, nově instalovala do ulic západočeské metropole celkem osm šedých kontejnerů na kovy. Určeny jsou zejména pro kovové obaly, jako jsou plechovky, víčka, zátky. Kontejnery městu poskytla autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. Pokud budou Plzeňané kontejnery využívat, zvýší se časem jejich počet.

„V roce 2018 se v našich sběrných dvorech vytřídilo bezmála 400 tun kovů. Věříme, že díky tomuto pilotnímu projektu, který testujeme na území celého města a v  různých druzích zástaveb, se nám podaří množství vytříděného kovu výrazně navýšit,“ uvedl primátor města Martin Baxa.

„Dvě nádoby na kovy jsme umístili u sběrných míst ve Lhotě a v  Malesicích, další dvě rovněž do zástavby rodinných domů v  Radčicích (ulice Družstevníků) a v  Červeném Hrádku (ulice Křivá). Čtyři kontejnery budou testovány naopak v  husté zástavbě na panelovém sídlišti v  rámci Městského obvodu Plzeň 1 v  ulici Sokolovská, Žlutická, Plaská a u úřadu prvního městského obvodu v  ulici alej Svobody. Po několika měsících projekt vyhodnotíme a vytipujeme další vhodné lokality na území města Plzně. V  případě pozitivních ohlasů od občanů společně s  městem síť sběrných nádob doplníme,“ vysvětlil ředitel Čisté Plzně Otakar Horák.

„Města a obce musí zajišťovat možnost třídění kovů díky vyhlášce k  novele zákona o odpadech od 1. ledna 2015. Mohou tak učinit formou sběrných dvorů, velkoobjemových kontejnerů či sběrných nádob. Občanům chceme kromě možnosti odvézt kovy do sběrných dvorů nabídnout komfortnější verzi, a to nádoby v  blízkosti kontejnerů na ostatní tříditelné odpady. I když se může zdát, že se v  domácnosti tyto odpady vyskytují zřídka, opak je pravdou. Předností kovu je především jeho stoprocentní recyklovatelnost,“ doplnil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

„Do nových kontejnerů na kovy patří hliníkové i železné plechovky od nápojů a potravin, kovová víčka nebo zátky, alobal a další kovové drobnosti z  domácností, jako jsou kancelářské svorky, drátěná ramínka či staré klíče. Prosíme zároveň občany, aby i u kontejnerů na kovy dodržovali zásadu minimalizace objemu a například plechovky od nápojů před vhozením sešlápli. Kovový odpad se nesmí vhazovat v  žádných obalech. Vhazovat se smí pouze čistý kovový odpad bez příměsí a nadměrného znečištění,“ vysvětlila Petra Paulová z  Čisté Plzně.

„Do šedého kontejneru naopak nepatří například nápojové kartony, spreje a deodoranty se zbytky obsahu, plechovky od barev a laků, elektroodpad či baterie,“ dodal František Sýkora z  Technického úřadu Magistrátu města Plzně. (tz)

Foto MMP

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *