Adepti medicíny si vyzkouší šití a poprvé si budou moci prohlédnout kampus Lékařské fakulty

Zájemci o studium všeobecného i zubního lékařství si v  rámci Dne otevřených dveří poprvé prohlédnou budovu teoretických ústavů, součást nově budovaného kampusu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v  Plzni, kam se postupně od roku 2014 přesouvá část výuky. Ve  středu 30. ledna tu bude k vidění moderní Modrá posluchárna i vybraná výuková pracoviště. Adepti lékařské profese si vyzkoušejí vlastní zručnost, mimo jiné při  chirurgickém šití na polštářku, odběru krve z  umělé ruky nebo resuscitaci na modelech. Zájemci nepřijdou ani o návštěvu tradiční budovy lékařské fakulty. Spolu s  průvodci z  řad mediků se mohou vydat do Procháskova pavilonu na nedaleké  Karlovarské třídě a prohlédnout si ústavy, které zde sídlí. Součástí Dne otevřených dveří se stane i promoce prvního ročníku Juniorské univerzity.

Zájem o studium medicíny je dlouhodobě velký, vloni se například k magisterskému studiu v  češtině hlásilo 2429 uchazečů, 296 z  nich se na konci přijímacího řízení zapsalo ke studiu do prvního ročníku. „Počty studentů na lékařských fakultách se nyní navyšují, důležité je však zejména to, kolik studentů fakultu zdárně dokončí a zůstane u lékařského povolání. Proto se snažíme fakultu uchazečům co nejotevřeněji představit a umožnit jim zodpovědné rozhodnutí,“ říká profesor Jiří Ferda, proděkan pro  studium. V  rámci Dne otevřených dveří zazní jeho přednáška o studiu na lékařské fakultě a také o přijímacím řízení. „Identickou přednášku opakujeme třikrát, aby se dostalo na  všechny zájemce, začátky jsou v  9:00, 12:00 a 15:00 v  Modré posluchárně. Vždy po přednášce bude následovat prohlídka Ústavů patologické fyziologie, biologie a biofyziky,“ upozorňuje Martina Buriánková ze studijního oddělení fakulty. Informace o přijímacím řízení, přípravných kurzech a ukázky modelových otázek budou rovněž k  dispozici ve stánku studijního oddělení.

V  prostorách nové budovy na aleji Svobody 76 proběhnou i praktické ukázky v  režii studentských spolků. Návštěvníci si vyzkouší poslech fonendoskopem, chirurgické šití, náběry krve z  modelu ruky, nácvik kardiopulmonální resuscitace, prodýchávání pacienta ambuvakem a čeká je i ukázka transportu raněných. V  10:30, 11:00, 13:30 a 14:00 se zájemci mohou s  průvodci z  řad současných studentů přesunout do  Procháskova pavilonu na Karlovarské třídě, kde se budou prezentovat Ústavy anatomie a histologie a embryologie.

Den otevřených dveří bude zároveň závěrečným dnem prvního ročníku Juniorské univerzity. Studenti středních škol si od 15. prosince 2018 po čtyři sobotní dopoledne vyzkoušeli, jak vypadá skutečná výuka medicíny. Poslechli si přednášky a podívali se i na vybraná pracoviště. Ve středu 30. ledna je od 16 hodin čeká v  Modré posluchárně slavnostní promoce. „Absolventi Juniorské univerzity mají již oproti jiným uchazečům v  poznávání fakulty náskok,“ dodává prof. Ferda. „Poslechli si o možnostech medicíny, o tom jak jsou v  ní propojeny jednotlivé profese a jak jí pomáhá výzkum, viděli i některá klinická pracoviště. Doufáme, že právě z  nich se budou rekrutovat ti studenti, kteří mají nejvyšší potenciál stát se dobrými lékaři.“ (tz)

Ilustrační foto LF UK

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *