Květnou nedělí začal svátek celého křesťanského světa. Velikonoce jsou připomínkou Ježíšovy smrti na kříži a jeho vzkříšení

Velikonoce jsou každoročním svátkem celého křesťanského světa, ačkoli v evangeliích Starého a Nového zákona nenajdeme o tomto svátku jedinou přímou zmínku. Bible se také nezmiňuje ani o velikonočních pomlázkách, vajíčkách, beráncích, mazancích či půstu. Datum Velikonoc se řídí datem prvního jarního úplňku. Neděle Hodu Božího velikonočního je vždy po prvním jarním úplňku. Datum kolísá od 22. března do 25. dubna.

Podívejme se tedy nyní na stručnou historii Velikonoc. Velikonoce jsou svým původem svátky jara.
Zhruba před 3500 lety ale dali kananejskému svátku jara zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy –
oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví.

Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a jeho zmrtvýchvstáním.

Na Květnou neděli přijel Ježíš se svými učedníky do Jeruzaléma oslavit židovský svátek pesach. O Modrém pondělí zřejmě odpočíval po dlouhé a jistě namáhavé cestě. Z jakého důvodu měl Šedivé úterý, není až do dnešní doby nic známo. Totéž se ale nedá říct o Škaredé středě, kdy jej jeden z jeho učedníků – Jidáš – zradil velekněžím. Na Zelený čtvrtek uspořádal v Getsemanské zahradě rozlučkovou večeři pro přátele, protože již tušil, že na druhý den, na Velký pátek, bude označen polibkem Jidáše na tvář a poté zatčen římskými vojáky. Po zatčení byl prefektem judské provincie, Pilátem Pontským, odsouzen k trestu smrti. Po tomto rozsudku byl následně na hoře Golgota ukřižován. O Bílé sobotě byl sejmut z kříže, jeho tělo bylo zabaleno do pláten a vydáno na žádost Josefa z Arimatie k uložení do skalního hrobu. V neděli na Boží hod velikonoční vstal z mrtvých. Na Červené pondělí se proto křesťané radují ze svého vykoupení.

Velikonoce jsou připomínkou a slavením Ježíšovy smrti na kříži a jeho vzkříšení. Připomínají význam oběti života ve prospěch druhých a zároveň, že smrt není konečným aktem lidského konání, ale že ve smrti máme naději přejít do nového života, který nám otevřel právě Ježíš z Nazaretu. Proto jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Značí zrození nového života, který otevírá nové možnosti již během našeho pozemského putování…

Ladislav Šíf, ilustrační foto Pixabay

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *