Návštěvníci Modravska mohou nově objevovat ojedinělé přírodní scenérie řeky Vydry

Na šumavské Modravě je pro turisty otevřena nová naučná stezka na Hradlový most – Rechle. „Návštěvníci Modravska tak budou moci objevovat nejen ojedinělé přírodní scenérie řeky Vydry, ale vyhnou se i nebezpečnému silničnímu úseku od Hradlového mostu do Modravy, na který byli dosud odkázáni,“ říká úvodem Antonín Schubert, starosta Modravy. Stezka je vedena neupraveným lesním a lučním terénem, přes zamokřená místa po povalovém chodníku a je určena výhradně pěším turistům.  

Na naučné stezce jsou instalovány 4 informační tabule, které upozorňují na přírodní fenomény, kterými naučná stezka prochází. Na řeku Vydru, na živočichy žijící místních vodách, na rostlinstvo rostoucí v přilehlých zamokřených lokalitách a na geologické procesy, kterými vznikly ojedinělé kamenné útvary.

Popis stezky bude umístěn i na informačním turistickém portále Šumava – Bavorský les https://www.sumava-bavorskyles.cz

„Naučná stezka byla vybudovaná v rámci projektu „Putování bez hranic srdcem Evropy“ s celkovými náklady 1.119.973,- Kč. Financována byla z 85 % z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020, z 5 % z rozpočtu MMR České republiky a z 10% z rozpočtu obce Modravy,“ sděluje závěrem starosta Modravy Schubert.  (tz)

Foto Mikroregion Šumava-západ

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *